Main content section
Visar nyhet 1 till 15
Visa alla

Aktuella händelser

Varje dag inkommer det en mångfald av frågor till SAO. Vissa har ett givet svar, andra innehåller invecklade frågeställningar som fordrar noggranna analyser av bakgrund och fakta. Många gånger kan frågan ha flera olika lösningar. Det är dessutom bråttom. Här återges ett urval i kortfattad, anonymiserad form.

Flytt av verksamhet

december 28, 2017

Företag vill flytta sin verksamhet till annan ort. 

Läs mer

Konkurrensklausul

december 28, 2017

Konsultbolag har problem med att anställda säger upp sig och tar med sig bolagets kunder till konkurrenter.

Läs mer

Bolagsförsäljning till utländskt bolag

december 28, 2017

Bolagsmännen i ett konsultbolag vill sälja merparten av bolaget till ett utlandsägt bolag.

Läs mer

Agent och regler för provision

december 28, 2017

Företaget är agent och förhandlar med sin motpart om nya villkor för agentförhållandet.

Läs mer

Saklig grund för uppsägning

december 28, 2017

Företag står i begrepp att försöka säga upp en anställd som länge motarbetat företaget och som missköter sina uppgifter.

Läs mer

Överprövning av offentlig upphandling

december 27, 2017

Företag har förlorat en offentlig upphandling.

Läs mer

Anställningsavtal

december 27, 2017

Ett stort antal företag arbetar nu tillsammans med SAO med att se över och komplettera sina anställningsavtal.

Läs mer

Arbetsskador på fastighet

december 27, 2017

Ett företag har gjort en större renovering av en fastighet. En underleverantör har orsakat skador på fastigheten

Läs mer

Omfattande företagsuppköp

december 27, 2017

Ett stort kundföretag med 14 arbetsplatser har förvärvat ett konkurrerande företag i samma storlek.

Läs mer

Avtalsbrott från underleverantör

december 27, 2017

Företag säljer en produkt som tillverkas via underleverantör. Via en kund blir det känt att underleverantören ”vid sidan om” säljer produkten i egen regi till företagets kunder.

Läs mer