Måndag den 25 september 2017

Överprövning av offentlig upphandling

Företag har förlorat en offentlig upphandling. Endast två företag lämnade anbud. Den vinnande partens anbud var med ett kraftigt underpris och har motiverats med oriktiga uppgifter. Ärenden måste överklagas inom 48 timmar. SAO advokat vidtar rättslig genomgång. Advokaten anlitas och upphandlingen bestrids. Resultatet är att upphandlingen måste göras om.

Aktuellt
 1. 2017-12-31
  Ja tack, skicka senaste Nyhetsbrevet
  Lägg till info@sao.se som betrodd avsändare, så f…
  Läs mer
 2. 2017-03-28
  Arbetsmiljöinspektion
  Ett företag som arbetar med slipning och lackerin…
  Läs mer
 3. 2017-03-26
  Fastighetsmäklare stjäl affärsinformation
  En anställd fastighetsmäklare har sagt upp sig oc…
  Läs mer
 4. 2017-03-09
  Omfattande alkoholproblem
  En person i en konsult-roll dricker alldeles för…
  Läs mer