Fredag den 22 september 2017

Nyhetsbrev April 2017

 

Årets början har innehållit varierande frågor, där företag vill få besked för att kunna agera direkt. Tvister mellan kund och leverantör, hyresfrågor, arbetsrättsliga tvister, även skrivning av personalhandböcker, anställningsavtal, författa olika slag av avtal, policys och överenskommelser.

Varje år hamnar en del rättstvister i domstol, medan andra har kunnat lösas vid förhandlingsbordet.

Samtidigt har vi också tagit emot ett ökat intresse för våra uppdragstjänster från företag som ser nyttan av att ta in specialister när svåra beslut ska fattas och genomföras. Företagen vill få hjälp med organisationsförändringar, uppsägningsärenden, göra en översyn av befintliga anställningsmallar, uppdatera personalhandböcker och utforma nya riktlinjer för personal.

Seminarier
Vi fortsätter med våra uppskattade seminarier under våren.
Onsdag 19/4 Semesterregler kl 15-17
Onsdag 26/4 Svåra uppsägningsfall kl 15-17
Onsdag 3/5 Rörliga löner kl 15-17
Onsdag 17/5 Arbetsmiljöpolicy kl 15-17
Seminarierna hålls i SAO:s lokaler på Wennerbergsgatan 10 i Stockholm
Vi bjuder på eftermiddagsfika.

Företagsuppgifter
Vi skulle uppskatta om ni vill mejla till oss om ert företag har fått nya uppgifter. Kanske ny adress, fler eller färre personal? Har ni ändrat bolagsform eller bytt organisationsnummer?

Registrera dina ansvariga i databasen, så kan de också få svar i viktiga frågor!
Det kostar inget. Vi arbetar på det sättet att endast registrerade personer kan ringa. Ett sätt att undvika att anställda ringer och frågar om sina egna arbetsrelaterade frågor.
Det är vanligt att personer i chefsställning behöver ha någon att bolla sina frågor med. Mejla till info@sao.se och skriv vilka personer med kontaktuppgifter du vill att vi registrerar, så ordnar vi resten.

Goda råd behöver inte kosta
Som registrerat kundföretag får du ringa hur mycket du vill och ställa frågor. Vi arbetar med en omfattande kostnadsfri rådgivning - det är grundbulten i SAO.


 

 

Aktuellt
 1. 2017-12-31
  Ja tack, skicka senaste Nyhetsbrevet
  Lägg till info@sao.se som betrodd avsändare, så f…
  Läs mer
 2. 2017-03-28
  Arbetsmiljöinspektion
  Ett företag som arbetar med slipning och lackerin…
  Läs mer
 3. 2017-03-26
  Fastighetsmäklare stjäl affärsinformation
  En anställd fastighetsmäklare har sagt upp sig oc…
  Läs mer
 4. 2017-03-09
  Omfattande alkoholproblem
  En person i en konsult-roll dricker alldeles för…
  Läs mer