Måndag den 25 september 2017

Nyhetsbrev Januari 2016

 
Nytt år och nya frågor
 
Nu när allt har satt sig igen efter årsskiftet får vi många frågor där företag söker fakta, stöd och handledning. Naturligtvis är många frågor personalrelaterade med neddragningar, uppköp, stölder, samarbetssvårigheter och tvister. Men vi har också fått många frågor som är kopplade till verksamheten/företaget.
Vi tar emot, behandlar och levererar svar, så du kan alltid vända dig till SAO för att bringa klarhet i frågor.

Nytt år betyder ju nya regler. Så är fallet i år också. Även om man ser rubrikerna i nyheterna att någon regel ska ändras blir ju ändringen inte verklig förrän man berörs av den och måste tillämpa den. Här är några förändringar som vi får frågor om:

Nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö
Arbetsmiljöverket har arbetat fram en ny föreskrift med det namn som rubriken anger som ska gälla från 31 mars. Föreskrifterna preciserar vilka faktorer som ingår i det ”systematiska arbetsmiljöarbetet” och riktar in sig på att hantera den psykiska hälsan på arbetsplatserna, bl.a. ohälsosam arbetsbelastning. Delar av innehållet i de nya föreskrifterna finns redan reglerade i andra föreskrifter och det är ännu oklart hur de nya föreskrifterna kommer kunna tillämpas och vilka effekter det får i företagen. Men det står helt klart att företagen måste arbeta mera med dessa frågor och skaffa sig mer kunskaper.

Konkurresklausuler
Organisationen Svenskt Näringsliv och PTK har enats om ett nytt avtal för konkurrensklausuler (det tidigare avtalet var från 1969 och var fokuserat på tillverkningsindustri). Det nya avtalet blir tillämpligt även på tjänsteföretag och avtalet beaktar även hur företagshemligheter ska hanteras. Det nya avtalet gäller i de olika kollektivavtalen på arbetsmarknaden, men kommer sannolikt bli vägledande även i fall där det inte finns kollektivavtal. Det finns därför behov av att se över och uppdatera befintliga avtal där det finns konkurrensklausuler.

Föräldraförsäkringen
Riksdagen har beslutat om att förändringar i föräldraförsäkringen från 1 januari. Det innebär att det antal reserverade dagar i föräldraförsäkringen utökas till 180 dagar (90 för mamman och 90 för pappan). Reglerna gäller barn som föds efter årsskiftet.

Seminarier
Vi fortsätter med våra uppskattade seminarier och här är vårens program.
En kund sa: Innehållsrikt och bra sammanfattat på kort tid utan kostnad.
Vi fortsätter därför med nya efterfrågade ämnen och upprepningar av tidigare ämnen.

Tidsbegränsade anställningsformer onsdag 10/2 kl 15-17.
Det finns flera anställningsformer som är tidsbegränsade. Vi går igenom dessa och lämnar bra tips på hur man ska få det att fungera.

Svåra uppsägningsfall onsdag 9/3 kl 15-17.
Detta seminarium avhandlar de svåra frågorna med besvärliga anställningsförhållanden. Vad gäller? Hur gör man? Kan man köpa sig fri? På ett lättfattligt sätt går vi igenom reglerna blandat med praktikfall.

Semesterregler onsdag 20/4 Kl 15-17
Vi går igenom semesterlagen och reder ut alla begrepp med semester och semesterlöner.

Arbetsmiljö – arbetsgivarens ansvar för psykosocial arbetsmiljö onsdag 18/5 kl 15-17
Vi går igenom reglerna (se även om nya regler ovan) och visar hur man bör agera för att få koll på dessa frågor. Vid seminariet medverkar Marie J:son Ödén, som dagligen arbetar med dessa frågor.


Hör gärna av er om ni vill bolla frågor eller undrar över något.

Seminarierna är kostnadsfria och hålls i SAO:s lokaler på Wennerbergsgatan 10, Marieberg, Stockholm.
Vi ser gärna minst fem deltagare per tillfälle.
Vi bjuder på eftermiddagsfika.
Anmäl dig senast en vecka före seminariet till info@sao.se eller 08-555 113 00.
 
Aktuellt
 1. 2017-12-31
  Ja tack, skicka senaste Nyhetsbrevet
  Lägg till info@sao.se som betrodd avsändare, så f…
  Läs mer
 2. 2017-03-28
  Arbetsmiljöinspektion
  Ett företag som arbetar med slipning och lackerin…
  Läs mer
 3. 2017-03-26
  Fastighetsmäklare stjäl affärsinformation
  En anställd fastighetsmäklare har sagt upp sig oc…
  Läs mer
 4. 2017-03-09
  Omfattande alkoholproblem
  En person i en konsult-roll dricker alldeles för…
  Läs mer