Fredag den 22 september 2017

Nyhetsbrev Maj 2015

Inför sommaren - hur får unga arbeta?
Funderar du på att anställa någon ung semestervikarie?

Tänk då på att den som är under 18 år (minderårig) omfattas av särskilda arbets- och arbetstidsregler enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
Minderåriga i arbetslivet. Före 18-årsdagen finns det många arbeten som antingen inte är tillåtet att arbeta med eller har en begränsad omfattning i uppgifter och arbetstider.

En arbetstagare som är under 13 år får i princip inte arbeta, förutom mycket lättare arbeten där den minderårige själv kan bestämma omfattningen. Arbetsmiljöverket kan ge dispens i vissa fall.

Mellan 13-15 år får en arbetstagare arbeta med enklare kontorsjobb, lättare arbete i affär, såsom plocka upp och märka varor. Inga tunga lyft är tillåtna och inte heller arbete i kassa. Andra exempel är lättare trädgårdsarbete och lättare restaurangarbete, såsom plocka brickor.

Observera att vårdnadshavare ska ge sitt medgivande till arbetet.

Under ferier gäller för den som fortfarande är skolpliktig att:

Arbetstiden får vara högst 8 timmar per dag och 40 timmar per vecka och inget arbete efter kl 20. Rast ska inplaneras efter 4,5 timmar och vara minst 30 minuter.

Mellan 16-18 år får den anställde i princip ha ett normalt jobb,
som inte är riskfyllt.

Arbetstiden får vara högst 8 timmar per dag och högst 40 timmar per vecka och inget arbete efter kl 22. Rast ska inplaneras efter 4,5 timmar och vara minst 30 minuter.

För minderåriga ska det finnas en handledare som ger nödvändig utbildning och handledning för att klara av jobbet.

Det finns fler regler än vad som beskrivs ovan och vill du veta mer så gå in på http://www.sao.se/personalfragor/fore-anstallning/anstallningar-en-oversikt/minderariga-i-arbetslivet eller besök Arbetsmiljöverkets hemsida (www.av.se).


Personalförändringar

Caroline Lundegard går vidare i sin karriär, och lämnar SAO från och med den sista maj. Caroline har varit en både uppskattad och värdefull rådgivare och vi önskar henne allt gott i framtiden!  
Rekrytering av flera rådgivare pågår och beräknas  vara klar inom kort.


Påminnelse Seminarium den 20 Maj

Svåra uppsägningsfall 20 maj kl 15-17 hos SAO på Wennerbergsgatan 10, Marieberg, Kungsholmen,
112 58  Stockholm

Seminariet behandlar alla aspekter vid denna typ av uppsägningar. Misskötsamhet, illojalitet, konflikter och problem
på arbetsplatsen. Besvärliga frågor som inte alltid är så lätta att lösa. Hur ska frågorna hanteras? Vilka regler gäller? Vad kan och får jag som arbetsgivare göra? Vad måste jag göra? Vi går igenom uppsägning och avsked och går igenom aktuella rättsfall på området.
Det finns platser kvar. Anmälan görs till info@sao.se eller
08-555 113 00.
Vi bjuder på eftermiddagsfika.                                           


Aktuellt
 1. 2017-12-31
  Ja tack, skicka senaste Nyhetsbrevet
  Lägg till info@sao.se som betrodd avsändare, så f…
  Läs mer
 2. 2017-03-28
  Arbetsmiljöinspektion
  Ett företag som arbetar med slipning och lackerin…
  Läs mer
 3. 2017-03-26
  Fastighetsmäklare stjäl affärsinformation
  En anställd fastighetsmäklare har sagt upp sig oc…
  Läs mer
 4. 2017-03-09
  Omfattande alkoholproblem
  En person i en konsult-roll dricker alldeles för…
  Läs mer