Måndag den 25 september 2017

Nyhetsbrev September 2014

Välkomna till en händelserik höst!

Hoppas att sommaren har varit avkopplande och skön, och att ni är i gång igen fulla med energi!

Förändringstider
Just hösten innebär för många flera förändringar än enbart att det är valår. Både planerade- och överraskningar...

Vi har märkt av en ökning av frågor från kundföretagen om ändringar i verksamheterna. Många förändringar är positiva med frågor om vad som gäller vid uppköp av bolag, övertagande av personal, tillsättningar av chefer och tjänster, frågor som uppkommer vid sjösättning av påbörjade arbetsmiljöåtgärder eller behov av att kunna hyra in personal i speciella situationer.

Det kommer också negativa frågor om uppsägningar av personal, samarbetssvårigheter mellan anställda och/eller chefer, att anställda inleder hösten med långtidssjukskrivning, plötsligt ska ha extra ledigt, inleda studier eller bara är ointresserade av att arbeta.

En aktuell fråga är att vissa fackförbund anmäler att de ska genomföra en regional tillsyn av arbetsmiljö, med kort framförhållning och ofta utan att det finns något behov. Sånt kan naturligtvis stoppas.

Oavsett vilka frågor du har och står inför är vi rustade att vägleda dig rätt.

Uppdragsärenden
Vi har också märkt ett ökat intresse för våra uppdragstjänster från företag som ser behovet av att kunna ta in specialister när svåra beslut ska fattas och genomföras. Flera företag vill ha hjälp med organisationsförändringar, uppsägningsärenden, göra en översyn av befintliga anställningsmallar, uppdatera personalhandböcker och utforma nya riktlinjer för personal.

Höstens seminarier
Informationsmöte
Vi ordnar regelbundet informationsmöten, där du kan få veta mer om hur vi kan bistå dig. Eller boka möte med någon av våra rådgivare så går vi igenom dina frågor.

Svåra uppsägningsfall, den 24/9 kl. 15 - 17
Misskötsamhet, illojalitet, konflikter och problem på arbetsplatsen! Besvärliga situationer som inte alltid är så lätta att lösa. Hur ska frågan hanteras? Vilka regler gäller? Vad kan och får jag som arbetsgivare göra? Vad måste jag göra? Vi går igenom uppsägning och avsked och går igenom aktuella rättsfall på området.

Misstanke om alkohol- eller drogberoende hos anställd?  
Den 19/11 kl. 15 - 17
Hur hanterar du en anställd där misstanke finns om alkohol- eller drogproblem? Vilka skyldigheter gäller... och hur ska man gå tillväga? Vilket ansvar har den anställde? Till seminariet har vi bjudit in föreståndaren för Dianova Sverige (en organisation som bedriver behandlingsverksamhet för personer med beroende), som kommer beskriva hur rehabilitering av alkohol- och drogmissbruk går till.

Seminarierna hålls i SAO:s lokaler på Wennerbergsgatan 10 i Marieberg, Stockholm

Vi bjuder på eftermiddagsfika alternativt frukost.

Anmälan till ovanstående kostnadsfria seminarier görs senast en vecka före utsatt datum till info@sao.se eller 08-555 113 00. För det fall återbud lämnas senare än 24 timmar innan utsatt seminarietid så är vi dessvärre tvungna att ut en administrativ avgift om 250 kr per anmäld deltagare.

Välkomna!

Företagsuppgifter
Vi skulle uppskatta om ni vill mejla till oss om ert företag har fått nya uppgifter. Kanske ny adress, fler eller färre personal? Har ni ändrat bolagsform eller bytt organisationsnummer?
Mejla till info@sao.se

Aktuellt
 1. 2017-12-31
  Ja tack, skicka senaste Nyhetsbrevet
  Lägg till info@sao.se som betrodd avsändare, så f…
  Läs mer
 2. 2017-03-28
  Arbetsmiljöinspektion
  Ett företag som arbetar med slipning och lackerin…
  Läs mer
 3. 2017-03-26
  Fastighetsmäklare stjäl affärsinformation
  En anställd fastighetsmäklare har sagt upp sig oc…
  Läs mer
 4. 2017-03-09
  Omfattande alkoholproblem
  En person i en konsult-roll dricker alldeles för…
  Läs mer