Fredag den 22 september 2017

Anställning upphör

Här kan du läsa om vilka regler som måste följas för att avsluta de olika typerna av anställningar på ett korrekt sätt. På undersidorna hittar du även dokumentmallar som kan användas i kontakter med arbetstagare och fack.

Dokument

Kontakta SAO:s rådgivare
08-555 113 00

Skicka e-post till SAO
Hemsidan-medlem
info@sao.se