Måndag den 25 september 2017

Service & tjänster

SAO ger små och medelstora företag råd och kvalificerat stöd inom personalfrågor och arbetsrätt, affärsjuridik och avtal. Vi företräder anslutna företag i arbetsgivarfrågor, i fackliga förhandlingar och med att utforma lokala avtalslösningar.

Både rådgivning och genomförande

SAO:s service inleds i de flesta fall med rådgivning. Den är kostnadsfri och ingår i den årliga serviceavgiften. I många fall leder en samlad bedömning till slutsatsen att åtgärder behöver vidtas. I vissa situationer bedömer företaget att det själv har den kompetens som krävs, medan andra företag väljer att anlita en expert som tar hand om ärendet.

SAO har både interna och externa experter som kan anlitas på uppdrag och mot marknadsmässiga arvoden. Innan ett uppdrag påbörjas upprättas ett uppdragsavtal som definierar uppdragets innehåll och en kostnadsuppskattning. Såväl SAO som våra samarbetspartners är ansvarsförsäkrade för både rådgivning och uppdrag.

Aktuellt
 1. 2017-12-31
  Ja tack, skicka senaste Nyhetsbrevet
  Lägg till info@sao.se som betrodd avsändare, så f…
  Läs mer
 2. 2017-03-28
  Arbetsmiljöinspektion
  Ett företag som arbetar med slipning och lackerin…
  Läs mer
 3. 2017-03-26
  Fastighetsmäklare stjäl affärsinformation
  En anställd fastighetsmäklare har sagt upp sig oc…
  Läs mer
 4. 2017-03-09
  Omfattande alkoholproblem
  En person i en konsult-roll dricker alldeles för…
  Läs mer