Fredag den 22 september 2017

Arbetsrätt och personalfrågor

Den svenska arbetsrätten är både omfattande och komplex. Nya tolkningar av lagar och praxis skapas ibland genom domslut i Arbetsdomstolen. Vi hjälper dig att använda och tolka det arbetsrättsliga regelverket och håller dig uppdaterad.

Praktiska frågor kring arbetsledning, lönesättning, löneförmåner, semesterregler, arbetstidsregler, sjukskrivning och uppsägningar är några exempel på frågor som ofta upplevs som svåra av företagare. Vi reder ut begreppen.

På uppdrag hjälper vi till vid förhandlingar och företräder ditt företag vid tvister. Andra exempel på uppdrag är upprättande av anställningsavtal, personalhandböcker, medarbetaravtal, lönebildnings- och motivationssystem. Vi hanterar alla kollektivavtalsområden.

Aktuellt
 1. 2017-12-31
  Ja tack, skicka senaste Nyhetsbrevet
  Lägg till info@sao.se som betrodd avsändare, så f…
  Läs mer
 2. 2017-03-28
  Arbetsmiljöinspektion
  Ett företag som arbetar med slipning och lackerin…
  Läs mer
 3. 2017-03-26
  Fastighetsmäklare stjäl affärsinformation
  En anställd fastighetsmäklare har sagt upp sig oc…
  Läs mer
 4. 2017-03-09
  Omfattande alkoholproblem
  En person i en konsult-roll dricker alldeles för…
  Läs mer