Fredag den 22 september 2017

Organisationsutveckling

Tydligt ledarskap, effektivitet och arbetsglädje kännetecknar välfungerande företag. Det skapas med hjälp av en genomtänkt struktur och ett dynamiskt samarbete mellan individer och avdelningar. SAO kan hjälpa dig att nå hela vägen fram.

Vi samarbetar med konsulter som kan anlitas på uppdrag för utveckling av både den interna organisationen och enskilda medarbetare. Därutöver finns rådgivare med särskild inriktning på rehabilitering, missbruksproblem, konflikthantering, ledarskap, rekrytering och outplacement m.m. Även kyrkliga frågeställningar tillgodoses genom samarbete med präster.

Aktuellt
 1. 2017-12-31
  Ja tack, skicka senaste Nyhetsbrevet
  Lägg till info@sao.se som betrodd avsändare, så f…
  Läs mer
 2. 2017-03-28
  Arbetsmiljöinspektion
  Ett företag som arbetar med slipning och lackerin…
  Läs mer
 3. 2017-03-26
  Fastighetsmäklare stjäl affärsinformation
  En anställd fastighetsmäklare har sagt upp sig oc…
  Läs mer
 4. 2017-03-09
  Omfattande alkoholproblem
  En person i en konsult-roll dricker alldeles för…
  Läs mer