Main content section
Visar nyhet 1 till 15
Visa alla

Aktuella händelser

Varje dag inkommer det en mångfald av frågor till SAO. Vissa har ett givet svar, andra innehåller invecklade frågeställningar som fordrar noggranna analyser av bakgrund och fakta. Många gånger kan frågan ha flera olika lösningar. Det är dessutom bråttom. Här återges ett urval i kortfattad, anonymiserad form.

Sexuella trakasserier som sopats under mattan – löstes….

mars 22, 2018

I ett kundbolag har en kvinnlig anställd under en julaktivitet utsatts för sexuella trakasserier från avdelningsansvari…

Läs mer

Trakasserier mot anställda - löste sig med en handlingsplan….

mars 22, 2018

I ett kundbolag har flera anställda vänt sig till ledningen och anmält att de utsatts för upprepade trakasserier av en…

Läs mer

Överenskommelse i komplicerad tvist....

mars 22, 2018

Ett kundbolag, har varit indragen i en komplicerad tvist om datakonsultuppdrag, som inte kunde lösas med rättslig prövn…

Läs mer

Klarsynt lönemodell ökade lönsamheten....

mars 22, 2018

Ett kundbolag, där försäljningen av efterfrågade produkter stannat av som en följd av att inkonsekvent lönesystem och s…

Läs mer

Flytt av verksamhet

december 28, 2017

Företag vill flytta sin verksamhet till annan ort. 

Läs mer

Bolagsförsäljning till utländskt bolag

december 28, 2017

Bolagsmännen i ett konsultbolag vill sälja merparten av bolaget till ett utlandsägt bolag.

Läs mer

Agent och regler för provision

december 28, 2017

Företaget är agent och förhandlar med sin motpart om nya villkor för agentförhållandet.

Läs mer

Saklig grund för uppsägning

december 28, 2017

Företag står i begrepp att försöka säga upp en anställd som länge motarbetat företaget och som missköter sina uppgifter.

Läs mer

Överprövning av offentlig upphandling

december 27, 2017

Företag har förlorat en offentlig upphandling.

Läs mer

Anställningsavtal

december 27, 2017

Ett stort antal företag arbetar nu tillsammans med SAO med att se över och komplettera sina anställningsavtal.

Läs mer