Main content section
Visar nyhet 1 till 15
Visa alla

Aktuella händelser

Varje dag inkommer det en mångfald av frågor till SAO. Vissa har ett givet svar, andra innehåller invecklade frågeställningar som fordrar noggranna analyser av bakgrund och fakta. Många gånger kan frågan ha flera olika lösningar. Det är dessutom bråttom. Här återges ett urval i kortfattad, anonymiserad form.

Insatser för att rädda företag - corona

mars 19, 2020

SAO har fått många förfrågningar om vilka regler som gäller och hur företagen kan få hjälp i dessa tider. Vi företräder…

Läs mer

Sekretessklausul

februari 18, 2020

Ett företag behöver se över sin sekretessklausul i anställningsavtalen. SAO ger råd för skrivning och ändring i gälland…

Läs mer

Arbetsmiljöinspektion

februari 5, 2020

Ett företag som arbetar med slipning och lackering får besök av Arbetsmiljöinspektionen.

Läs mer

Avveckla tjänst

januari 15, 2020

Ett medlemsföretag inom elektronikbranschen behövde avveckla en tjänst på grund av vikande orderingång och pressad ekon…

Läs mer

Granskning av kontrakt

december 10, 2018

Företag vill ha råd angående tolkning av avtal gällande ett kommande uppdrag.

Läs mer

Krav från Arbetsmiljöinspektionen

december 10, 2018

Ett företag inom produktion har fått ett inspektionsmeddelande om åtgärder gällande bl a ergonomi och hantering av produkter

Läs mer

Missnöjd ger dålig stämning

december 10, 2018

En anställd på ett företag är missnöjd med sin arbetssituation och sprider dålig stämning. 

Läs mer

Omorganisation

december 10, 2018

Ett företag behöver göra en större omorganisation för att möta en förändrad marknad och efterfrågan.

Läs mer

Personalhandbok

december 10, 2018

Ett företag behöver upprätta en personalhandbok.

Läs mer

Stöld företagshemligheter

december 10, 2018

En tidigare anställd på ett företag har stulit företagshemligheter och har startat en konkurrerande verksamhet.

Läs mer