Main content section

Agent och regler för provision

Företaget är agent och förhandlar med sin motpart om nya villkor för agentförhållandet. SAO ger råd om tolkning av avtalet och de regler som gäller vid dessa förhållanden.