Main content section

Arbetsmiljöinspektion

Ett företag som arbetar med slipning och lackering får besök av Arbetsmiljöinspektionen. Ett föreläggande utfärdas om ett flertal åtgärder som ska vara klart inom ett visst datum. Företaget anlitar SAO för hjälp med riskanalyser, kartläggning och handlingsplaner för arbetsmiljön. De speciella kraven uppfylls och företaget får godkänt av inspektionen. Nu har företaget en väl genomarbetad och tillfredsställande arbetsmiljö.