Main content section

Avveckla tjänst

Ett medlemsföretag inom elektronikbranschen behövde avveckla en tjänst på grund av vikande orderingång och pressad ekonomi. Företaget agerar och säger upp utan iakttagande av MBL. SAO hjälper företaget att backa och göra rätt från början. Förhandlingen avslutades i enighet för båda parter och samsyn för lösning av situationen. Att tänka på! Är du osäker på hur processen ska gå till, kontakta SAO för råd och hjälp.