Main content section

Bolagsförsäljning till utländskt bolag

Bolagsmännen i ett konsultbolag vill sälja merparten av bolaget till ett utlandsägt bolag. SAO hjälper till att se över köpeavtalet och föreslår ändringar och tillägg av avtalet för att tillgodose bolagsmännens intressen vid försäljningen.