Main content section

Granskning av kontrakt

Företag vill ha råd angående tolkning av avtal gällande ett kommande uppdrag. Motparten är ett utländskt företag och kontraktet bygger på uppdragsgivarens lokala lagstiftning. SAO ger råd om tolkning av kontraktet och belyser de risker som föreligger. Företaget agerar själv.