Main content section

Insatser för att rädda företag - corona

SAO har fått många förfrågningar om vilka regler som gäller och hur företagen kan få hjälp i dessa tider. Vi företräder åtskilliga företag som behöver stöd från tillväxtverket. Vi tar nu fram mallar och handlingar för att företag ska kunna söka stöd.