Main content section

Klarsynt lönemodell ökade lönsamheten....

Ett kundbolag, där försäljningen av efterfrågade produkter stannat av som en följd av att inkonsekvent lönesystem och svag säljstyrning, sökte stöd hos SAO att få en lönemodell som skulle bidra till en bra försäljning och en lönsamhet. SAO konstruerade en modell för styrning av försäljningen och införde en lönemodell som i första hand premierade säljbefrämjande insatser. Två trötta säljare valde att kliva av och nu växer försäljningen och säljarna belönas på ett logiskt sätt.