Main content section

Krav från Arbetsmiljöinspektionen

Ett företag inom produktion har fått ett inspektionsmeddelande om åtgärder gällande bl a ergonomi och hantering av kemiska produkter, samt rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete. SAO hjälper företaget att strukturera upp sitt arbetsmiljöarbete och avhjälpa påpekande genom att upprätta dokument, rutiner, handlingsplaner och genomförande av åtgärder. Vid uppföljningsmöte med inspektionen, godkänns åtgärderna.