Main content section

Missnöjd ger dålig stämning

En anställd på ett företag är missnöjd med sin arbetssituation och sprider dålig stämning. SAO hjälper företaget att avsluta anställningen på ett för samtliga parter bra sätt.