Main content section

Olovlig frånvaro

En anställd kommer inte tillbaka efter semester och hör inte heller av sig till arbetsledningen. Arbetsgivaren gör upprepade försök att komma i kontakt med den anställde och lyckas att få till ett kort möte, där den anställde säger sig inte vilja arbeta kvar. Grov olovlig frånvaro eller egen uppsägning?

SAO ger råd om hantering av skriftlig erinran, genomför förhandling med facket och avslutar anställningen.