Main content section

Omfattande alkoholproblem

En person i en konsult-roll dricker alldeles för mycket och det vet alla i företaget. När ett kundföretag kräver att få en annan konsult tvingas företaget göra något åt saken. SAO inleder rehab-åtgärder, som konsulten motvilligt tvingas acceptera. Konsulten får svårigheter att fullgöra sina åligganden mot företaget och kan sägas upp utan tvist.