Main content section

Omorganisation

Ett företag behöver göra en större omorganisation för att möta en förändrad marknad och efterfrågan. SAO hjälper till att genomföra omorganisationen och sköter förhandlingar med de anställdas olika fackförbund angående förändrade tjänster och arbetsuppgifter.