Main content section

Överenskommelse i komplicerad tvist....

Ett kundbolag, har varit indragen i en komplicerad tvist om datakonsultuppdrag, som inte kunde lösas med rättslig prövning på grund av det skulle riskera att stoppa produktionssystemet. En tvist innebar höga risker och tvisten skulle ta för lång tid. SAO anlitades för att förmå parterna att enas. Genom flera möten och kontakter lyckades parterna att göra eftergifter på sina krav, driftsätta systemet och lösa de ekonomiska frågorna.