Main content section

Överprövning av offentlig upphandling

Företag har förlorat en offentlig upphandling. Endast två företag lämnade anbud. Den vinnande partens anbud var med ett kraftigt underpris och har motiverats med oriktiga uppgifter. Ärenden måste överklagas inom 48 timmar. SAO advokat vidtar rättslig genomgång. Advokaten anlitas och upphandlingen bestrids. Resultatet är att upphandlingen måste göras om.