Main content section

Personalhandbok

Ett företag behöver upprätta en personalhandbok. Företaget vill ha ett strukturerat innehåll med aktuella policys och riktlinjer och förtydligande, som komplement till anställningsavtalen.

SAO hjälper företaget att skriva en personalhandbok som ska implementeras i företaget under hösten.