Main content section

Saklig grund för uppsägning

Företag står i begrepp att försöka säga upp en anställd som länge motarbetat företaget och som missköter sina uppgifter. SAO advokat granskar underlag och ger råd och anvisningar för hur företaget ska agera i frågan. SAO advokat anlitas för att genomföra den kommande åtgärden.