Main content section

Samarbetsavtal

Företag ska inleda ett samarbete med ett annat företag. Vill ha råd om hur detta skall regleras i ett samarbetsavtal. SAO ger råd och belyser viktiga frågor. Advokat anlitas för att upprätta ett samarbetsavtal.