Main content section

Sekretessklausul

Ett företag behöver se över sin sekretessklausul i anställningsavtalen. SAO ger råd för skrivning och ändring i gällande policy