Main content section

Sexuella trakasserier som sopats under mattan – löstes….

I ett kundbolag har en kvinnlig anställd under en julaktivitet utsatts för sexuella trakasserier från avdelningsansvarig och anmält detta till HR-ansvarig. Avdelningschefen blånekade till allt. SAO anlitades och inledde en utredning som kom fram till att kvinnan utsatts för trakasserier under flera år. Koncernledningen hade sopat klagomål under mattan, då affärsenheten var lönsam och chefen en betrodd person. Ledningen insåg att det gått för långt. När man började gräva framkom uppgifter från tidigare anställda att sexuella anspelningar varit en del av vardagen. SAO inledde åtgärder för att avskeda chefen och fullföljde avskedandet.