Main content section

Stöld företagshemligheter

En tidigare anställd på ett företag har stulit företagshemligheter och har startat en konkurrerande verksamhet. SAO hjälper företaget att agera mot den f.d. anställde.