Main content section

Trakasserier mot anställda - löste sig med en handlingsplan….

I ett kundbolag har flera anställda vänt sig till ledningen och anmält att de utsatts för upprepade trakasserier av en anställd i ledande ställning. SAO anlitades och inledde en utredning som kom fram till att de utsattas uppgifter stämde. Utövaren nekade till alla anklagelser, men fick klara direktiv om hur man ska uppträda och agera på arbetsplatsen. Regler om bemötande och beteende upprättades och kommunicerades. Det tog bara några dagar till nya incidenter uppstod. SAO inledde förhandlingar om uppsägning som resulterade i en uppgörelse.