Main content section

Coronaviruset - Så här ska du agera

 – kopplat till anställningen
Du som arbetsgivare förutsätts enligt olika lagar kunna hantera olika situationer som rör anställningen.
Men vad gäller för anställda med anledning av corona viruset? Företagen står inför helt nya frågor.
Vi redogör här för vad som gäller.

Kontakta SAO:s rådgivare.
Tel: 08-555 113 00. Epost: info@sao.se

 

Effekter om Corona

Korttidsarbete

Arbetsbrist, kortfattad  

För företag som inte är anslutna till SAO

Ändrade sjukregler