Main content section

Korttidsarbete

Regeringen la den 16/3 fram ett förslag om att införa korttidspermittering (korttidsarbete) för att underlätta för företag som direkt eller indirekt drabbas av negativa effekter av Coronavirusets framfart.

Förslaget innebar att anställda under en begränsad period går ner i lön och arbetstid - för att företagen ska kunna "övervintra" och undvika att säga upp personal och för att stå rustade när krisen är över. Förslagen innebar en hel del förändringar av Lagen om korttidsarbete (2013:948), som infördes om en följd av problemen efter finanskrisen 2008. Lagen har aldrig har tillämpats. Förändringarna som nu har föreslagits är omfattande.

Riksdagen har den 2 april fattat beslut att ändra reglerna enligt framlagt förslag.  

Myndigheten Tillväxtverket har fått i uppdrag att hantera stödet och har löpande presenterat information om vilka regler som gäller. Under de senaste dygnen (1-3 april) har informationen uppdaterats i en rasande takt och alltfler frågor har belysts. Vi uppdaterar löpande informationen om vad som gäller och hur man ska hantera frågorna. För mera information hänvisar vi till följande länkar:

https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-19/korttidspermittering.html

https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/om-forslaget-korttidspermittering/

Vill du ha råd i dessa frågor ska du kontakta SAO:s rådgivare (krävs att du är registrerad kund).
Tel: 08-555 113 00.
Epost: info@sao.se