Main content section

Kostnadsfri rådgivning

SAO:s kostnadsfria rådgivning innebär att vi svarar på frågor, ger stöd och vägleder. Många frågor är komplexa och har inte alltid ett givet svar. Vi arbetar därför efter principen att alltid ge dig ett beslutsunderlag.

Rådgivningen sker via telefon, e-post eller vid ett personligt möte. Rådgivningen är inte tidsbegränsad.

Om en fullständig utredning är nödvändig eller önskvärd, är det i regel förenat med ett uppdrag.

Uppdrag
Innan ett uppdrag startar upprättas ett uppdragsavtal som definierar uppdragets innehåll och en kostnadsuppskattning. Såväl SAO som våra samarbetspartners är ansvarsförsäkrade för både rådgivning och uppdrag.

Experter
Vi samarbetar med experter - externa företag och individer med specialistkompetens. De är våra samarbetspartners, med uppgift att göra mycket kvalificerade bedömningar och ge råd.

Till grund för all bedömning ligger den information – muntlig som skriftlig – som vi får ta del av. Är underlaget bristfälligt blir följaktligen bedömningen mer generell än specifik.