Main content section

Lokala Företagsavtal

Sedan starten 1986 arbetar vi med företagsanpassade avtalslösningar för våra anslutna företag. Vi kallar det "Företagsavtal" och det fungerar som ett alternativ till kollektivavtalet.

Genom ett Företagsavtal kan arbets- och anställningsvillkoren utgå från företagets förutsättningar, från gällande lagstiftning och innebär ofta bättre villkor för anställda än de i kollektivavtalen.

Företagsavtalet är ett komplett regelverk för en verksamhet, oavsett antal yrkeskategorier (arbetare/tjänstemän), antal arbetsenheter (filialer och dotterföretag) och verksamhetens storlek.