Main content section

Organisationsutveckling

Tydligt ledarskap, effektivitet och arbetsglädje kännetecknar välfungerande företag. Det skapas med hjälp av en genomtänkt struktur och ett dynamiskt samarbete mellan individer och avdelningar. 

Vi samarbetar med konsulter som kan anlitas på uppdrag för utveckling av både den interna organisationen och enskilda medarbetare. Därutöver finns rådgivare med särskild inriktning på rehabilitering, missbruksproblem, konflikthantering, ledarskap, rekrytering och outplacement m.m.