Main content section

Rådgivning till Anställda

Även de anslutna företagens anställda kan få råd i många frågor. 

Arbetsgivarna ser ofta många fördelar med att kunna erbjuda denna förmån till sina anställda. Våra rådgivare kan dessutom anlitas om ärendet kräver vidare åtgärder. I sådana fall övergår rådgivningen till ett uppdrag.