Main content section

Bli kund

För att kunna utnyttja SAO:s service och tjänster måste företaget teckna Serviceavtal. Det finns tre olika typer av avtal:

  • Enskilt avtal - Ett företag
  • Koncernavtal - Flera företag i en koncern
  • Gruppavtal - Exempelvis en kedja av fristående företag, franchisegrupp eller flera fristående bolag som har gemensam ägare. 

Du kan ansöka om Serviceavtal här.
Kontakta SAO för mer information om koncernavtal eller gruppavtal.