Main content section

Bli kund

För att kunna utnyttja SAO:s service och tjänster måste företaget teckna Serviceavtal. Det finns tre olika typer av avtal:

  • enskilt avtal (ett företag)
  • koncernavtal (flera företag i en koncern)
  • gruppavtal (exempelvis en kedja av fristående företag, franchisegrupp eller flera fristående bolag som har gemensam ägare. SAO avgör om en sammanslutning av företag kan betraktas som en grupp)

Vem kan teckna Serviceavtal?

Näringsdrivande verksamheter kan teckna Serviceavtal med SAO. Avtalsperioden löper 12 månader och förlängs automatiskt med 12 månader om inte avtalet sägs upp skriftligt senast 2 månader före ny periods början.

Avgifter erläggs årsvis i förskott. Avgifternas storlek baseras på antal anställda.

Du kan ansöka om Serviceavtal här.

Kontakta SAO för mer information om koncernavtal eller gruppavtal.