Main content section

Bli kund

För att kunna utnyttja SAO:s service och tjänster måste företaget teckna Serviceavtal. Det finns tre olika typer av avtal:

  • Enskilt avtal - Ett företag
  • Koncernavtal - Flera företag i en koncern
  • Gruppavtal - Exempelvis en kedja av fristående företag, franchisegrupp eller flera fristående bolag som har gemensam ägare. 

Näringsdrivande verksamheter kan teckna Serviceavtal med SAO. 
Du kan ansöka om Serviceavtal här.

Kontakta SAO för mer information om koncernavtal eller gruppavtal.