Main content section

Digital ansökan serviceavtal

För serviceavtalet gäller Villkor Serviceavtal.
Kontakta SAO för mer information om koncernavtal eller gruppavtal.

Företag

Företagsuppgifter

Ange registrerat firmanamn

(t ex förbund, arbetsgivareförbund)

 


Serviceavtalet med villkor godkännes och bekräftas med digital underskrift.