Main content section

Serviceområden

SAO:s rådgivningsservice täcker in alla områden som du som företagare/chef behöver känna till. Det handlar om allt från att vara ditt "bollplank" i olika frågor, till mycket kvalificerad rådgivning.

Till stor del tillgodoses behovet av kunskap och erfarenhet av fristående experter som SAO sedan många år tillbaka har valt att samarbeta med.

Alla rådfrågningar riktas till SAO som därefter kopplar in rätt expert i varje ärende. Arbetsmodellen har tillämpats sedan starten 1986.