Main content section

Serviceområden

SAO:s rådgivningsservice täcker in alla områden som du som företagare behöver känna till. Det handlar om allt från att vara ditt "bollplank" i olika frågor till mycket kvalificerad rådgivning.

Affärsjuridik
SAO samarbetar med advokater som är experter inom sina områden. Det kan t.ex. gälla svensk eller internationell rätt, formulera eller tolka avtal och frågor kopplade till upphandlingar.

Arbetsrätt och personalfrågor
Den svenska arbetsrätten är både omfattande komplex och nya tolkningar av lagar och praxis skapas ibland genom domslut i Arbetsdomstolen. Vi hjälper dig att använda och tolka det arbetsrättsliga regelverket och håller dig uppdaterad.

Lokala Företagsavtal
SAO arbetar med företagsanpassade avtalslösningar, vi kallar det "Företagsavtal" och det fungerar som ett alternativ till kollektivavtalet.
Genom ett Företagsavtal kan arbets- och anställningsvillkoren utgå från företagets förutsättningar från gällande lagstiftning och innebär ofta bättre villkor för anställda än de i kollektivavtalen.

Organisationsutveckling
Tydligt ledarskap, effektivitet och arbetsglädje kännetecknar välfungerande företag.
Vi samarbetar med konsulter för utveckling av både den interna organisationen och enskilda medarbetare. Därutöver finns rådgivare med särskild inriktning på till exempel rehabilitering, missbruksproblem, konflikthantering, ledarskap, rekrytering och outplacement.

Rådgivning till anställda
Även de anslutna företagens anställda kan få råd i många frågor. 
Arbetsgivarna ser ofta många fördelar med att kunna erbjuda denna förmån till sina anställda och våra rådgivare kan anlitas på uppdrag om ärendet kräver vidare åtgärder.