Main content section

Om SAO

Verksamhetsidé
SAO är en fristående serviceorganisation som hjälper små och medelstora företag i alla branscher. Som avtalskund får du tillgång till kostnadsfri rådgivning inom ett brett fält av frågor – från arbetsrätt och personalfrågor till affärsjuridik och avtal.
Från kontoret i Stockholm svarar våra rådgivare på frågor och ger service till över 1500 avtalsföretag runt om i Sverige.

Så startades SAO
1986 tog en grupp småföretagare initiativet till att bilda föreningen SAO. Vid den tiden fanns bara renodlade arbetsgivarföreningar som i första hand var inriktade på att teckna centrala kollektivavtal med utgångspunkt från de förhållanden som tillämpades i storföretagen. Småföretagarna hade svårt att identifiera sig med dåtidens SAF som präglades av att vara storföretagens organisation vars kollektivavtal var tillkrånglade och byråkratiska.

SAO:s grundare beslöt att SAO skulle:
• Arbeta med omfattande service till avtalsföretagen och tillföra kunskap inom områden som arbetsrätt, juridik och avtal.
• Vara fristående från andra parter och inte tvinga kundföretagen att teckna kollektivavtal.
• Verka för att lagar och regler anpassas till småföretagarnas förhållanden.

Vi arbetar fortfarande efter dessa grunder.

Det är egentligen inget märkvärdigt att SAO varit verksamma i över 30 år. Flera av våra kundföretag är betydligt äldre än så. Men 30 års verksamhet är ett belägg för att den rådgivning vi arbetar med verkligen behövs och att vår arbetsmodell fungerar bra och är uppskattad av kundföretagen. 
Det är därför vi som ska rikta ett stort tack till kundföretagen för förtroendet ni gett oss att få vara en viktig del av er verksamhet. Vi kan lova att vi ska fortsätta på den inslagna linjen i många år till.