Main content section

Om SAO

Verksamhetsidé
SAO är en fristående serviceorganisation som hjälper små och medelstora företag i alla branscher. Som avtalskund får du tillgång till kostnadsfri rådgivning inom ett brett fält av frågor – från arbetsrätt och personalfrågor till affärsjuridik och avtal.

Från kontoret i Stockholm svarar våra rådgivare på frågor och ger service till över 1500 avtalsföretag runt om i Sverige. SAO har ingen politisk anknytning och bedriver inte politisk lobbying. Verksamheten finansieras enbart via avgifter från kundföretagen.

Så startades SAO
1986 tog en grupp småföretagare initiativet till att bilda föreningen SAO. Vid den tiden fanns bara renodlade arbetsgivarföreningar som i första hand var inriktade på att teckna centrala kollektivavtal med utgångspunkt från de förhållanden som tillämpades i storföretagen. Småföretagarna hade svårt att identifiera sig med dåtidens SAF, som präglades av att vara storföretagens organisation vars kollektivavtal var tillkrånglade och byråkratiska.

SAO:s grundare beslöt att SAO skulle:
• arbeta med omfattande service till avtalsföretagen och tillföra kunskap inom områden som arbetsrätt, juridik och avtal.
• vara fristående från andra parter och inte tvinga kundföretagen att teckna kollektivavtal.
• verka för att lagar och regler anpassas till småföretagarnas förhållanden.

Vi arbetar fortfarande efter dessa grunder.