Main content section

Service & Tjänster

SAO ger anslutna företag råd och kvalificerat stöd inom personalfrågor, arbetsrätt, affärsjuridik och avtal. Vi företräder er i arbetsgivarfrågor, i fackliga förhandlingar och med att utforma lokala avtalslösningar.

Kostnadsfri rådgivning
SAO:s kostnadsfria och obegränsade rådgivning innebär att vi svarar på frågor, ger stöd och vägleder. Många frågor är komplexa och har inte alltid ett givet svar och vi arbetar därför efter principen att alltid ge dig ett beslutsunderlag.
I många fall leder en bedömning till att åtgärder behöver vidtas och många företag väljer att ta hjälp av en expert ifrån SAO som tar hand om ärendet i form av ett uppdrag.

Uppdrag och experter
SAO har både interna och externa experter som kan anlitas på uppdrag. Såväl SAO som våra samarbetspartners är ansvarsförsäkrade för både rådgivning och uppdrag.
Innan ett uppdrag startar upprättas ett uppdragsavtal som definierar uppdragets innehåll och en kostnadsuppskattning.

Dokumentmallar
Som en del av serviceutbudet erbjuder SAO mallar och blanketter som våra anslutna företag fritt kan ladda ner:

  • Mallar och anvisningar för anställningsavtal och olika typer av anställningsformer.
  • Mallar och anvisningar vid olika typer av åtgärder, såsom uppsägningar.