Main content section

Service & Tjänster

SAO ger små och medelstora företag råd och kvalificerat stöd inom personalfrågor och arbetsrätt, affärsjuridik och avtal. Vi företräder anslutna företag i arbetsgivarfrågor, i fackliga förhandlingar och med att utforma lokala avtalslösningar.

Både rådgivning och genomförande
SAO:s service inleds i de flesta fall med rådgivning. Den är kostnadsfri och ingår i den årliga serviceavgiften. I många fall leder en bedömning till att åtgärder behöver vidtas. Vissa företag anser att det själv har den kompetens som krävs, andra företag väljer en expert som tar hand om ärendet.

SAO har både interna och externa experter som kan anlitas på uppdrag mot marknadsmässiga arvoden. Innan ett uppdrag påbörjas upprättas ett uppdragsavtal som definierar uppdragets innehåll och en kostnadsuppskattning. Såväl SAO som våra samarbetspartners är ansvarsförsäkrade för både rådgivning och uppdrag.

Kostnadsfri rådgivning
SAO:s kostnadsfria rådgivning innebär att vi svarar på frågor, ger stöd och vägleder. Många frågor är komplexa och har inte alltid ett givet svar. Vi arbetar därför efter principen att alltid ge dig ett beslutsunderlag.

Rådgivningen sker via telefon, e-post eller vid ett personligt möte. Rådgivningen är inte tidsbegränsad.

Om en fullständig utredning är nödvändig eller önskvärd, är det i regel förenat med ett uppdrag.

Uppdrag
Innan ett uppdrag startar upprättas ett uppdragsavtal som definierar uppdragets innehåll och en kostnadsuppskattning. Såväl SAO som våra samarbetspartners är ansvarsförsäkrade för både rådgivning och uppdrag.

Experter
Vi samarbetar med experter - externa företag och individer med specialistkompetens. De är våra samarbetspartners, med uppgift att göra mycket kvalificerade bedömningar och ge råd.

Till grund för all bedömning ligger den information – muntlig som skriftlig – som vi får ta del av. Är underlaget bristfälligt blir följaktligen bedömningen mer generell än specifik.

Dokumentmallar
Som en del av serviceutbudet erbjuder SAO en rad mallar och blanketter som våra anslutna företag fritt kan ladda ner:

• Mallar och anvisningar för anställningsavtal, alla typer av anställningsformer.
• Mallar och anvisningar vid olika typer av åtgärder, såsom uppsägningar.

Du måste vara inloggad för att komma åt dokumentmallarna.

Inloggad, välj Service & Tjänster igen så fälls underliggande sidor ut.