Main content section

Service & Tjänster

SAO ger små och medelstora företag råd och kvalificerat stöd inom personalfrågor och arbetsrätt, affärsjuridik och avtal. Vi företräder anslutna företag i arbetsgivarfrågor, i fackliga förhandlingar och med att utforma lokala avtalslösningar.

Både rådgivning och genomförande
SAO:s service inleds i de flesta fall med rådgivning. Den är kostnadsfri och ingår i den årliga serviceavgiften. I många fall leder en bedömning till att åtgärder behöver vidtas. Vissa företag anser att det själv har den kompetens som krävs, andra företag väljer en expert som tar hand om ärendet.

SAO har både interna och externa experter som kan anlitas på uppdrag mot marknadsmässiga arvoden. Innan ett uppdrag påbörjas upprättas ett uppdragsavtal som definierar uppdragets innehåll och en kostnadsuppskattning. Såväl SAO som våra samarbetspartners är ansvarsförsäkrade för både rådgivning och uppdrag.