Main content section

Dokumentmallar

Som en del av serviceutbudet erbjuder SAO en rad mallar och blanketter som våra anslutna företag fritt kan ladda ner:

• Mallar och anvisningar för anställningsavtal, alla typer av anställningsformer.
• Mallar och anvisningar vid olika typer av åtgärder, såsom uppsägningar.

Du måste vara inloggad för att komma åt dokumentmallarna.