Main content section

Frågor & svar

Vilka möjligheter har arbetsgivare att säga upp arbetstagare som har en tidsbegränsad anställning?
Det beror på vilken typ av tidsbegränsad anställning som arbetstagaren har. Är det en provanställning behöver inga speciella skäl redovisas för att avbryta anställningen.
För de andra tidsbegränsade anställningsformerna ställs olika krav för att kunna genomföra en uppsägning. 

Har tidsbegränsat anställda förtur till återanställning, eller är det endast tillsvidareanställda som har denna rätt?
Ja, även arbetstagare med tidsbegränsade anställningar har under vissa villkor rätt till förtur till återanställning. Om arbetstagaren vid anställningens upphörande har en sammanlagd anställningstid hos arbetsgivaren som överstiger tolv månader under de senaste tre åren, har arbetstagaren rätt att minst en månad före upphörandet få besked om att anställningen kommer att upphöra. Detta besked kan liknas vid en påminnelse. Beskedet ska informera arbetstagaren om rätten till förtur till återanställning. För säsongsanställda gäller en sammanlagd arbetstid hos arbetsgivaren som överstiger sex månader under de senaste två åren.

Kan en tidsbegränsad anställning följas av en ny tidsbegränsad anställning?
Ja, om det är en annan typ av tidsbegränsad anställning. En provanställning kan t.ex. följas av en allmän visstidsanställning. I lag finns det regler för hur långa de tidsbegränsade anställningarna får vara innan de övergår till en tillsvidareanställning.