Main content section

Personalfrågor

Via menyn hittar du information som du behöver innan du anställer, under anställningstiden och vid anställningens upphörande.

Det bakomliggande regelverket i olika rättskällor är omfattande och texterna gör inte anspråk på att vara heltäckande.

Kontakta en SAO rådgivare om du har frågor i ditt specifika fall.