Main content section

Personalförändringar

Allmänna frågor
Det finns många situationer som företag behöver hantera och förhålla sig till när det gäller personalförändringar. En del frågor påverkas av regler i lagstiftning medan andra frågor har mera praktisk eller ekonomisk innebörd för verksamhet och anställda. Under personalfrågor kan du läsa mer.

Har du frågor om regler och tillämpning, kontakta SAOs rådgivare. Tel: 08-555 11 300, epost: info@sao.se.

Kopplat till anställningen
Du som arbetsgivare förutsätts enligt olika lagar kunna hantera olika situationer som rör anställningen.
Vi redogör här för vad som gäller.

Arbetsbrist, kortfattad  

För företag som inte är anslutna till SAO

Ändrade sjukregler