Main content section

Anställningar en översikt

Olika typer av anställningsformer
Tillsvidareanställning är den grundläggande anställningsformen enligt lagens regler. Tidsbegränsade anställningsformer är särskilt reglerade. De tidsbegränsade anställningsformerna kan vara:

- Provanställning
- Allmän visstidsanställning
- Vikariat
- Säsongsanställning
- Anställning efter uppnådd pensionsålder

Vilket alternativ du bör välja beror på ditt behov och de arbetsrättsliga lagarna.

När ett anställningsförhållande inleds träder en mängd lagar i kraft som anger regler för anställningsavtalet. Anställningsavtalets innehåll styrs bl.a. av regler i anställningsskyddslagen (LAS), arbetstidslagen, medbestämmandelagen (MBL), semesterlagen samt av ett stort antal andra arbetsrättsliga lagar. 

När anställningsformen är beslutad och anställningsavtalet är undertecknat kan anställningen påbörjas.