Main content section

Ändrade sjukregler

Ändrade regler sjukskrivningar, avdrag och läkarintyg.
Nedanstående punkter är förslag. Riksdagen har fattat beslut i frågorna enligt framlagt förslag den 2 april. Försäkringskassan kommer redovisa den exakta tillämpningen av reglerna och ersättningsfrågorna.

I korthet är förslagen:

  • Från 11 mars till 31 maj. Borttagande av karensavdrag.
    Det innebär att arbetsgivaren gör avdrag för karensavdrag och den anställde får söka ersättning från Försäkringskassan i efterhand.

  • Från 13 mars till 31 maj. Slopat krav på att anställda ska ha läkarintyg från åttonde frånvarodagen.

  • Från 1 april till 30 juni. Staten övertar arbetsgivarens sjuklöneansvar under 2 månader.
    Praktiskt ska arbetsgivaren göra avdrag för karensavdrag och betala sjuklön till den anställde under sjuklöneperioden. Uppgiften om sjuklönens storlek lämnas i arbetsgivardeklarationen och ersättningen till arbetsgivaren sker via skattekontot.

Länk:
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler